เศรษฐา ทวีสิน

เนื้อหาล่าสุด

นายกฯ หารือซีอีโอ Apple ชูนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล หวังสร้างศูนย์พัฒนาบุคลากรร่วมกัน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี หารือกับนายทิม คุก ซีอีโอ Apple เกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย และโอกาสในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน

ประชาธิปัตย์แนะนายกฯ เร่งอธิบายที่มาแหล่งงบประมาณโครงการเงินดิจิทัล

พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เร่งอธิบายและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่ไปที่มาของโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท

นายกฯ ไทย – ฮ่องกง ฟื้นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยว 

สรุปภารกิจนายกเศรษฐา ทวีสิน หลังมีกำหนดการเยือน 4 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ 1 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ...อ่านต่อ