Connect with us
หน้ากากซิลิโคนที่เหมือนจริง
News10 hours ago

ปลอมตัวได้สมจริงอย่าง Mission Impossible ด้วยหน้ากากซิลิโคนที่ใครก็แยกไม่ออก

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยอร์กในอังกฤษและมหาวิทยาลัยเกียวโตในญี่ปุ่น ได้ค้นพบหน้ากากซิลิโคนที่เลียนแบบทุกอย่างตั้งแต่ตีนกา กระ และผมเพื่อหลอกใคร ๆ ให้คิดว่านี่คือหน้าคนจริง ๆ ดังนั้นเมื่อคุณสวมหน้ากากใบนี้แล้วปลอมตัวเดินไปยังที่ต่าง ๆ เชื่อหรือไม่ว่าไม่มีใครสามารถจับผิดได้เลย อารมณ์เหมือนการปลอมตัวในภารกิจลับจากภาพยนตร์เรื่อง Mission: Impossible การศึกษาที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ: หลักการและการสืบสวน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นักวิจัยได้นำภาพถ่ายคู่หนึ่งออกมาแสดงแก่ผู้เข้าร่วมงานจากอังกฤษและญี่ปุ่น ซึ่งภาพคนหนึ่งเป็นคนปกติและอีกคนหนึ่งได้ปลอมตัวโดยการสวมหน้ากากซิลิโคน...

Advertisement